מהירות נסיעה מותרת היא כמובן אינה מהירות קבועה לכל קטעי הדרך הקיימים, אלא כזו המשתנה בין אזור לאזור ולכל קטע דרך יש את הכללים וההגבלים שלו, כל קטע דרך מאגד בתוכו בעיות סיכונים ושיקולים הרלוונטיים רק אליו, ולכן ההבדלים בין קטעי הדרך השונים. כך למשל בדרך עירונית המהירות המותרת היא 50 קמ"ש. נהג שנכנס לתוך עיר עיירה או אפילו כביש הנמצא בקרבת המקום המיושב, ימצא את עצמו במהירות יחסית למקום הנסיעה, ולא יחסית רק לתנאי הדרך. כך גם כאשר מגיע הנהג בדרך מהירה לאזור מגורים, יאט את רכבו וישמע לתמרורים, וינהג במהירות 50 קמ"ש לדרך עירונית. לעיתים אנו נראה שלטים הקובעים כי בדרך עירונית זו ניתן לנהוג במהירות 60 קמ"ש, אך כמובן שמותר לנהוג כך רק בקטע מסוים של הדרך מתמרור אחד לאחר, שלאחריו נחזור למהירות 50 קמ"ש.

דרכים עירוניות עם הגבלות נוספות –  בדרכים אלה יש קטעי דרך נוספים אשר להם הגבלות והתניות משלהם. יש לבדוק ולחפש את התמרורים כפי שמתוארים באתר למד.  קטע דרך שכזה הוא אזור משולב, למשל. באזור זה יכולים להימצא גם ילדים משחקים, גם הולכי רגל ובעלי חיים, ועוד סכנות נוספות שעל הנהג להתחשב בהן, אין הוא יכול להמשיך לנהוג במהירות בה נהג בדרך עירונית רגילה.

דרך שאינה עירונית – ככלל, מותר לנהוג בה במהירות 80 קמ"ש. כך בכל כביש שאינו עירוני ושאין תמרור הקובע אחרת. הרחבה לחוק זה היא שכאשר יש מתחם הפרדה בין המסלולים, במצבים כאלה לעיתים קרובות יש יותר ממסלול אחד לכל כיוון, ובכל מקרה, אין סכנת התנגשות חזיתית מתמדת. במצבים אלה החוק אומר כי יש לנהוג במהירות 90 קמ"ש, בכל מצב שיש שטח הפרדה רצוף.  דרך נוספת בין עירונית אשר לה תמרור וכללים משלה היא דרך מהירה. שם נהג רשאי לנהוג במהירות 110 קמ"ש, כמובן שחשוב מאוד לראות את התמרור הרלוונטי ולהיות בטוחים שאכן אנו נמצאים בדרך מהירה.