עברנו על חוקי מהירות מותרת. אמרנו כי מהירות מופרזת מסכנת את הנהג, את היושבים ברכב ואת הנמצאים האחרים בכביש. כאשר ניסע במהירות מותרת, נוריד משמעותית את הסיכון בפגיעה באחרים, וגם אם וכאשר תהיה פגיעה שכזו, הפגיעות יורדות משמעותית כאשר מתבצעת נסיעה במהירות מותרת. אך גם במהירות זו יש חובת האטה ועצירה במקרים מסוימים, על אלה ננסה להרחיב מעט במאמר זה.

מצבים בהם נדרשת האטה – החוק היבש מגדיר את הצורך בהאטה בכל מקרה בו צפויה סכנה, מקרים אלה הם כמובן רבים ויכולים להתפרש על פני כמה וכמה גורמים. בכל מקרה ההאטה היא שונה בין מקרה למקרה והדגשים להאטה הם חשובים לא פחות. יש מקרים אשר נבצע בהם האטה עד שנראה כי אין כל סכנה נשקפת ונמשיך בנסיעה, לעומת מקרים בהם ההאטה היא במטרה ברורה לבצע עצירה. כך בהתקרבות להולכי רגל במעבר חציה למשל, כאשר הנהג רואה את הולך הרגל מתכוון להיכנס למעבר החציה, או שהוא כבר נכנס אליו, עליו לבצע האטה במטרת עצירה. עד אשר יעבור הולך הרגל את מעבר החציה.

בהתקרבות לפניה או עקומה חדה – כאן מדובר במצב אשר לא מחייב עצירה, אך ללא ספק מחייב האטה משמעותית של הרכב עד למצב בו ניתן יהיה לבצע את הפניה ביתר בטיחות. יש לשים לב לתמרורים כפי שמפורטים באתר למד כאשר הרכב מגיע במהירות מותרת, לא צריך לבלום בחוזקה או לעשות שינויים קיצוניים, אך יש תמיד להביא את הרכב למצב בו הוא יכול לבצע את הפניה באופן שלא ימשוך את כל משקל הרכב לצד מסוים.

האטה בקרבת ילדים – כמו במקרה הולכי הרגל, אשר מתכוונים להיכנס אל מעבר החציה, במקרה ומדובר בילדים, החוק מחייב משנה זהירות, לא צריך לחכות ולראות האם הילדים מתכוונים להיכנס אל מסלול הרכב, אלא יש להאט בכל מקרה, שכן ילדים אינם צפויים ויכולים להיכנס אל מסלול ברכב בכל רגע נתון, לכן יש לנהוג משנה זהירות באזורם.