מה זה סיבובי סרק?
סיבובי סרק, זה המצב בו מערכת ההילוכים - גלגלי השיניים אינם מחוברים למערכות הרכב, ולכן כוח המנוע אינו גורם לרכב לנוע. המילה סרק פירושה כלום או על ריק.

האם במבחן התאוריה במחשב יש את ההסבר כמו בדיסק הלימוד?
לא, המבחן האמיתי בוחן אותך. רק במידה ונכשלים, מקבלים טופס ובו פירוט השאלות השגויות. הבנת התשובה הנכונה לשאלה אפשר לקבל רק בחוברת העזר המסבירה את השאלות או במולטימדיה, כאשר לוחצים על 'הסבר'.

האם מותר לפנות פרסה כאשר יש תמרור "אין כניסה" מכביש מצד שמאל?
פנית פרסה מותרת בכל מקום שאין בו איסור מפורש, תוך הדגשה שלא תיגרם הפרעה או סכנה לעוברי דרך אחרים. אין קשר בין פנית הפרסה שהיא למעשה נסיעה בכיוון ממנו באנו לבין איסור כניסה בצד שמאל שאליו ממלא לא מגיעים, ולכן הפניה מותרת.

כמה זמן מבחן התאוריה?
מבחן התיאוריה מוגבל ל 40 דקות

כמה שאלות יש במיבחן?
בכל מבחן יש 30 שאלות.

איזה סכום צריך לשלם למיבחן תאוריה?
כדי לגשת למבחן התיאוריה, צריך לשלם אגרת מבחן בסך 41 ש"ח. המחיר עולה לעיתים בהתאם למדד המחירים ופרסום על כך מופיע ברשומות.