למד על בטוח – פרק א דיני תעבורה
בפרק א של שיטת למד על בטוח לומדים מהו החוק. מה זו פקודת התעבורה, תקנות התעבורה, חשיבותם, חובת הציות וחשיבות האחידות. רישיונות - סוגי רישיונות שונים והתאמתם לרכבים שונים.ההבדל בין רישיון נהיגה לרישיון רכב, פירוט והדגמה של הרישיונות השונים, כולל תעודת ביטוח. נוהג חדש - מי נחשב לנוהג חדש. הסבר החוק, ומגבלותיו. חובת הליווי, מי יכול לשמש כמלווה. שילוט נהג חדש ומיקומו ברכב. חובות הנהג - פירוט כל החובות המוטלות על הנהג: נשיאת תעודות והצגתם, עדכון שינוי מצב רפואי וכתובת, חובת הציות ומדרג הציות - הצגת המדרג והסבר כל דרגה, חובת החזקת הגה, שימוש בטלפון ומכשירים אופטיים - הסבר כל חובה בקצרה. חובת ההתנהגות הכללית . כשירות הנהג והרכב, מהי בקיאות בהפעלת הרכב. פסילות רישיון נהיגה - פירוט הגופים המוסמכים לפסילת רישיונות: בית משפט, רשות הרישוי, קצין משטרה. זכות הנהג לערעור על הפסילה.

למד על בטוח – חשיבות פרק א להמשך הלימוד
פרק א מכיל למעשה את כל לימוד התאוריה. המשך הלימוד הוא למעשה פירוט והסבר של כל מה שהתלמיד למד בפרק זה. החוק הפקודה והתקנות הם הבסיס לכל לימוד תאוריה. לימוד תיאורה למעשה מורכב משני חלקים. הראשון הבנת שפת החוק היבשה והמתומצתת, והסברה לתלמיד תאוריה בשפה פשוטה. החלק השני הוא חיבור כל מה שהתלמיד למד בצורה עיונית ללימוד מעשי. כיצד התלמיד שלמד זכויות קדימה למשל מיישם את הידע בהגיעו לצומת, כאשר הוא נדרש לתת זכות קדימה ולפענח את מצב הנהיגה בו הוא נתקל.

למד על בטוח – מה הם המאפיינים של שאלות מבחן תאוריה בפרק א
כל השאלות של פרק א – דיני תעבורה, הן שאלות ידע. תלמיד שלמד וניגש לענות על שאלות חלק זה, חייב לזכור מספר רב של מספרים ונתונים. בעיקר חשוב לשים דגש על חובות הנהג, נהג חדש ופסילות רישיון נהיגה.

כל הזכויות שמורות.
אודות הכותב - איתמר לוין מורה ומרצה ללימוד תאוריה. מוציא לאור של ספרי לימוד תאוריה, מולטימדיה - למד נהיגה בדרך הקלה, למד תיאוריה ללא קריאה.