למד על בטוח – תאורה 
מבחן תיאוריה בוחן אם התלמיד למד מהי מערכת התאורה. התלמיד חייב להכיר את כל מרכיבי התאורה, את אופן הפעלתם מתא הנהג ובדיקת תקינותם. מערכת האורות כוללת את כל אורות הרכב: אורות קדמיים אור נמוך ואור גבוה ואורות אחוריים, איתות , חנייה ותאורה פנימית.

למד על בטוח – הגדרות החוק
החוק מגדיר את זמני התאורה, הזמן בו חייבים להדליק את אורות הרכב. החוק מפרט מהו זמן לילה ומהו זמן תאורה וכן מחלק את חובת הדלקת האורות בהתאם לעונות השנה. התלמיד למד וידע להבחין ולהפעיל את סוגי האורות השונים כמו אור גבוה ואור נמוך. התלמיד יכיר וידע להפעיל את כל סוגי האורות השונים ואת האיסורים הכרוכים בהפעלתם.

למד על בטוח – חובת העמעום והתנהגות בעת סנוור
דגש מיוחד ניתן לשימוש נכון באורות הרכב ובמיוחד לתופעת הסנוור. התלמיד למד כיצד להתאים את אור הרכב לתנאי הדרך ולמצב התנועה בה, ובמיוחד כיצד להימנע מסנוור נהגים אחרים. עמעום האורות כלומר החלפת האור הגבוה באור נמוך נועד לכך.

למד על בטוח – מאפייני נהיגת לילה
התלמיד למד על השתנות הנהיגה בזמן לילה. חשוב שתלמיד נהיגה גם יתרגל לפחות שני שעורים של נהיגת לילה, כדי להתנסות בחוויית נהיגה שונה. בנהיגת לילה טווח הראיה, אומדני המרחק משתנים. רק תרגול מלווה בהסבר יכול להמחיש את השוני. דגש מיוחד בחומר אותו למד הנבחן ניתן להשפעת הלילה על עייפות הנהג, וכיצד להבחין בסממני עייפות וההתמודדות איתם.

כל הזכויות שמורות.
אודות הכותב - איתמר לוין מורה ומרצה ללימוד תאוריה. מוציא לאור של ספרי לימוד תאוריה, מולטימדיה - למד נהיגה בדרך הקלה, למד תיאוריה ללא קריאה.