למד על בטוח – מפגש מסילת ברזל
מבחן תיאוריה בוחן אם התלמיד למד מהו מפגש מסילת ברזל ומהם כללי ההתנהגות בהתקרבות ובמעבר במפגש. התלמיד למד מהם התמרורים המציינים את המפגש וןמה ניתן ללמוד מהם כמו המרחק מהמפגש וסוג המפגש.

למד על בטוח – לקראת המפגש
על הנהג המתקרב למפגש לשנות את נהיגתו, להבחין מראש במפגש בעזרת תמרורי הדרכים, להאט בכל מקרה ולהתכונן לעצירה באם יהיה צורך. לפני ההתקרבות למפגש חלים על הנהג איסורים כמו איסור עקיפה ואיסור חנייה. שאלות המבחן כוללות גם את שאלות התמרורים הקשורים למפגש מסילת ברזל.

למד על בטוח – לפני המפגש והמעבר בו
דגש מיוחד ניתן בחומר אותו למד הנבחן על ההתנהגות במקום המפגש. מתי חלה חובת העצירה, מקום העצירה במצבים שונים בהתאם לסוג המפגש, כמו מפגש עם מחסום ללא מחסום. ומתי הנהג יכול להמשיך בנסיעתו. במיוחד יש שאלות הבוחנות באם התלמיד למד על חשיבות תמרור 'עצור במקום המפגש.

תאונות הדרכים שהתרחשו בשנים האחרונות במפגש מסילת ברזל היו כולן קטלניות והרות אסון הן לנהגי הרכב הפרטי והן לנוסעי הרכבת ולכן דגש רב ניתן לפרק זה.

כל הזכויות שמורות.
אודות הכותב - איתמר לוין מורה ומרצה ללימוד תאוריה. מוציא לאור של ספרי לימוד תאוריה, מולטימדיה - למד נהיגה בדרך הקלה, למד תיאוריה ללא קריאה.